(+95 9) 774 877 704

Forever Young

အေရးအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း

 • အသက္အရြယ္(အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်Collagen မ်ားတျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့နည္းလာပါသည္)
 • UVA,UVB ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႔ျခင္းႏွင့္ထိေရာက္သည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္
 • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္လံုေလာက္ေသာအနားယူခ်ိန္မရွိျခင္း
 • စိတ္ခံစားမႈမ်ားကိုမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ေဖာ္ျပမႈမ်ားျပားျခင္း
 • မ်က္ႏွာျပင္ကိုၾကမ္းတမ္းစြာပြတ္တိုက္ျခင္း(သို႔)ကိုင္တြယ္ျခင္း

Facial Design (လွပေသာမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္)

သင္ဟာမိမိကိုယ္ကိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လိုသူမ်ားထဲမွတေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါက Facial Design Programအမ်ဳိးသမီးတိုင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕လွပမႈကိုဘယ္ေတာ့မွရပ္တန္႔သြားေစလိုမွာမဟုတ္ၾကပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ေနာက္ဆံုး ေပၚနည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီးခြဲစိပ္စရာမလိုရက္ရွည္အခန္းေအာင္းအနားယူစရာမလိုပဲ မိမိတို႔အလိုရွိတဲ့ပံု သ႑ာန္အတိုင္းမ်က္ႏွာျပင္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ေဒါက္တာပရင္းယာ၏ Facial Design အစီအစဥ္ ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွသင့္ကိုထာ၀ရလွပေနေအာင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ကုသမႈအစီအစဥ္

Botox

ေမးရိုးကားျခင္းမွေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊မ်က္ႏွာျပင္ကိုသြယ္လွ်ေစျခင္းႏွင့္အေရးအေၾကာင္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကိုBotulinum Toxin ေၾကာင့္မ်က္ႏွာျပင္သည္ V-Shape(ဗီပံုသ႑ာန္)အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ျခင္း

Thread Lift

အသားအေရကိုပင့္တင္ေပးၿပီးတင္းရင္းေစျခင္းအျပင္အသားအေရအတြင္းရွိ Collagenျဖစ္ထြန္းမႈကိုအားျဖည့္ေပးသည့္ 4D ပိုးခ်ည္မွ်င္ထည့္သြင္းကုသမႈျဖစ္သည္။

Filler

ႏွာတံကိုေျဖာင့္စင္းလွပေအာင္ပံုသြင္းေပးျခင္း၊ေမးစိခၽြန္ေစရန္ပံုသြင္းေပးျခင္းျဖင့္မ်က္ႏွာျပင္ကိုျပည့္ၿဖိဳးလွပၿပီး ႏုပ်ဳိအရြယ္တင္ေစကာHeart Shape(အသည္းပံု)မ်က္ႏွာျပင္ကိုHyaluronေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • ကုသမႈၾကာျမင့္ခ်ိန္းမိနစ္(၉၀)ထက္မပိုပါ
 • ကုသမႈအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိျပသနာမ်ားအလိုက္ျပဳျပင္ႏိုင္သည္
 • ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ထိန္းသိမ္းပံုး
  1. ေသြးကိုပ်စ္ေစႏိုင္သည့္ေဆး၀ါးမ်ား၊ငါးႀကီးဆီ၊ဗီတာမင္ႏွင့္ဓါတ္စာ(Supplyment)မ်ားကိုတပတ္အတြင္းလံုး၀ရပ္နားထားရမည္
  2. ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္သံုးရက္အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္ကိုခဏခဏကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳရ
  3. ႏွိပ္နယ္ျခင္းမျပဳရ၊YAG ႏွင့္ IPL ကဲ့သို႔ေသာကုသမႈမ်ဳိးကိုမျပဳလုပ္ရ၊သို႔ေသာ္ပိုးႀကိဳးမွ်င္ထည့္သြင္းၿပီး ေနာက္တဆက္ထဲ Botox ႏွင့္ Filler ကိုပါတြဲဖက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္
  4. ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္တပတ္အၾကာတြင္ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပည္လည္ေတြ႔ဆံုၿပီးသက္ေရာက္မႈအေျခအေနကိုလာေရာက္ေဆြးေႏြးရမည္။

Stem Cell Swiss (စိတ္ပ်ဳိ ကိုယ္ႏုျခင္းကိုတဖန္ျပည္လည္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း)

ေဆးထိုးကုသမႈဟာခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိအလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေတာ့ေသာဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ဆဲလ္အေသမ်ားမ်ားကို အစာထိုးေပးၿပီး ဆဲလ္မ်ားျပန္လည္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစၿပီးပံုမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစၿပီး၊ Stem Cell ေဆးကို ခႏၶာကိုယ္၏လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအထိေရာက္ရွိေစႏိုင္ေသာၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္အၿမဲက်န္းမာ ရႊင္လန္းေပါ့ပါးေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိတ္အပိုင္းအားလံုး၏ လည္ပတ္မႈကိုအားေကာင္းေနေစပါသည္။

 • ကုသမႈၾကာျမင့္ခ်ိန္းမိနစ္(၃၀)ထက္မပိုပါ
 • ကုသမႈအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္းတပတ္လွ်င္တႀကိမ္
 • ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ထိန္းသိမ္းပံုး
  1. ေနေရာင္ႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈမ်ဳိးမွာအခ်ိန္ၾကာၾကာေရွာင္ၾကဥ္ရမည္
  2. အေရးအေၾကာင္းေတြေလွ်ာ့နည္းေစေသာခရင္(မ)ႏွင့္ေနေရာင္ျခည္မွကာကြယ္ေပးေသာခရင္(မ) မ်ားကိုပံုမွန္အသံုးျပဳေပးရမည္။

Under Forever Young

Ultherapy HIFU ဆိုတာဘာလဲ?

အင္အားျပည့္အသံလႈိင္း(Ultrasound)ေၾကာင့္အသားအေရကိုတင္းရင္းခ်ပ္ယပ္ေစျခင္း၊အသားအေရအတြင္း Collagen ျဖစ္ထြန္းမႈကိုလံႈ့ေဆာ္ေပးျခင္း၊ဝမ္းဗိုက္႐ွိေလ်ာ့တြဲေနသည့္အသားအေရကိုတင္းရင္းခ်ပ္ယပ္ေစျခင္း၊လည္ပင္းႏွင့္ရင္ဘတ္႐ွိအေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုေလႇ်ာ့နည္းေစပါတယ္၊ဒါေတြအားလံုးကိုခြဲစိတ္စရာမလို၊ရက္႐ွည္အနားယူစရာမလိုပဲျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

-အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
 • မ်က္ႏွာျပင္႐ွိေလႇ်ာ့တြဲေနသည့္အသားအေရကိုပင့္တင္ၿပီးတင္းရင္းေစကာ V-Shape ျဖစ္ေစျခင္း
 • ပါးျပင္ႏွင့္ေဘး႐ွိအေရးအေၾကာင္းကိုေလႇ်ာ့နည္းေစျခင္း
 • လည္ပင္းႏွင့္ရင္ဘတ္႐ွိအေရးအေၾကာင္းကိုေလႇ်ာ့နည္းေစျခင္း
 • ေမးေအာက္အဆီပိုကိုေလႇ်ာ့က်ေစျခင္း(Double Chin)၊မ်က္ခံုးပင့္တင္ေပးျခင္း
 • ေလႇ်ာ့တြဲေနသည့္ဗိုက္သားျပင္ကိုတင္းရင္းခ်ပ္ယပ္ေစျခင္း
- ဘယ္ေလာက္အၾကာမွာအက်ဳိးသက္ေရာက္မွာလဲ?

- ကုသမႈခံယူၿပီးတာနဲ႔ခ်က္ခ်င္းသိသာပါတယ္၊ၿပီးရင္ Collagen ျဖစ္ထြန္းမႈကိုအဆက္မျပတ္လႈံ့ေဆာ္ေပးၿပီး၊အခ်ိန္ တစ္လ မွ ႏွစ္လအတြင္း အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကိုရ႐ွိေစပါတယ္။

- ဘယ္ေလာက္ထိခံပါသလဲ?

- ေျခာက္လမွတစ္ႏွစ္အတြင္း

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ဘာ႐ွိပါသလဲ?

- ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာအနီးတဝိုက္မွာအနည္းငယ္အနီေရာင္သမ္းၿပီးေယာင္ယမ္းမႈေတြ႐ွိႏိုင္ေပမဲ့၊ တခဏအတြင္းမွာပဲသက္သာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

- Ultherapy HIFU ကဘယ္လိုလူေတြအတြက္သင့္ေတာ္ပါသလဲ?

အသားအေရတြဲက်ေနတဲ့သူေတြအတြက္သင့္ေတာ္ပါတယ္၊ပါးျပင္အသားအေရ၊ရင္သား၊ဝမ္းဗိုက္၊လည္ပင္းအသားအေရေလႇ်ာ့တြဲသူမ်ား၊ေမးေအာက္အဆီပို႐ွိသူမ်ား၊မ်က္ခံုးတြဲက်သူေတြအတြက္အလြန္သင့္ေတာ္ပါတယ္။