(+95 9) 954 264 163

Forever Slim

၀လာရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

 • ခႏၶာကိုယ္၀လာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့အစားအေသာက္ေၾကာင့္ပါပဲ၊ အစားအေသာက္ကိုမထိန္းသိမ္းပဲ လိုအပ္တဲ့ပမာဏထက္ပိုမိုစားသံုးျခင္း၊ အဆီအစိမ့္မ်ားသည့္အစားအေသာက္ႏွင့္ဂ်ဳံမႈန္႔မ်ားျဖင့္္ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကိုစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းတျဖည္းျဖည္းစုပံုလာရာမွအဆီပိုမ်ားျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 • ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ဂလင္းမ်ားရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈပံုမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥပမာ ဦးေႏွာက္ေအာက္ဘက္ရွိသိုင္းရိြဳက္မ်ား၏ ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္စြမ္းကိုအားနည္းေစၿပီး အဆီပိုမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 • မ်ဳိးရိုးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းကေတာ့အလြန္ကိုေတြ႔ရခဲပါတယ္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစုတြင္းစားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

 • ၾကာရွည္ဆြဲၿပီးသံုးစြဲရေသာေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္လဲ၀လာေစႏိုင္ပါတယ္၊အခ်ဳိ႔ေရာဂါမ်ားအတြက္ေရရွည္မွီ၀ဲရတဲ့ေဆး၀ါးမ်ားမွာ စေတးရိြဳက္မ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္၀ေစႏိုင္သလို၊အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္သေႏၶတားေဆးမ်ားကို ထိုးျခင္း(သို႔) မွီ၀ဲျခင္းေၾကာင့္လဲ၀ေစႏိုင္သည္။

ကုသမႈပံုစံနွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး

1. ေသာက္ေဆးျဖင္႔ကုသမႈ
2. စက္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍လိုအပ္ေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားအဆီေလွ်ာ့ခ်သည့္ကုသမႈ

အဆီေလွ်ာ့ခ်သည့္ကုသမႈအစီအစဥ္(Program Weight Control) အဆီပိုမ်ားႏွင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာရျခင္းမွာပရိုတိန္းပါ၀င္မႈမ်ားေသာအစားအေသာက္မ်ားကိုလိုအပ္ေသာပမာဏထက္ ပိုမိုစားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏အစိတ္အပိုင္းတြင္တျဖည္းျဖည္းအဆီပိုမ်ားစုေ၀းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ စုေ၀းေနေသာအဆီပိုမ်ားအတြက္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ကုသမႈသည္အထူးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

အဆီေလွ်ာ့ခ်သည့္ကုသမႈတြင္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိအဆီပိုမ်ားအားေျခဖ်က္ေပးမႈအျပင္အဆီျပင္ကိုေပ်ာ္၀င္ေစသည့္ေဆးႏွင့္နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာအစားအေသာက္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။ အျခားေသာသာမာန္အဆီခ်မႈမ်ားထက္(၃)ဆခန္႔ပိုမိုအရည္အေသြး ျပည့္မွီသည့္အဆီခ်သည့္ကုသမႈျဖစ္သည္။အဆီခ်သူမ်ားအေနႏွင့္တပတ္အတြင္းအေလးခ်ိန္ (၁)ကီလိုခန္႔ႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္ရွိအဆီျပင္မ်ား(၁) လက္မခန္႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ားကိုယ္တိုင္ ၾကပ္မတ္ကုသေပးေသာေၾကာင့္သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ဳိးရလဒ္ကိုရရွိေစၿပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမရွိ၊အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ကုသမႈျဖစ္ပါသည္။

 • ကုသမႈၾကာခ်ိန္- မိနစ္(၂၀)ထက္မပိုပါ။
 • သတ္မွတ္ခ်က္- တပတ္လွ်င္၁-၂ႀကိမ္
 • သတိျပဳရန္ - အဆီေလွ်ာ့က်ေစသည့္ Product မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္
 • ညေနစာကိုပံုမွန္ထိန္းသိမ္းစားေသာက္ျခင္း

Ultra Slim (အသံလႈိင္းျဖင့္အဆီခ်ျခင္း)

Ultrasonic အသံလႈိ္င္းကိုထုတ္လႊင့္ေပးသည့္စက္ျဖင့္အဆီခ်ေပးျပီးအသံလႈိင္း၏ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အဆီျပင္မ်ားကိုတုန္ခါေစၿပီးအဆီအေသးေလးမ်ား အျဖစ္ကြဲထြက္လာေစသည္၊ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အဆီအစိတ္အပိုင္းေလးမ်ားအျဖစ္ကြဲထြက္ေစျပီး အဆီေၾကာမ်ားေလွ်ာ့က်ေစျခင္းကို Ultralipocavitationeffect နည္းပညာဟုေခၚဆိုပါသည္၊

၄င္းနည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ Ultra Slimစက္သည္အဆီျပင္မ်ားကိုေသးငယ္စြာကြဲထြက္ေစၿပီးအဆီမ်ားေလွ်ာ့က်ေစကာ ဆဲလူးလိုက္မ်ားေလွ်ာ့နည္းေစပါသည္၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ကုသမႈခံယူရံုႏွင့္ထင္ရွားသိသာေသာအက်ဳိးရလဒ္ရရွိေစသည္။ ေသြးေၾကာထဲရွိအဆီမ်ား၏ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလဲထိခိုက္မႈမရွိသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကပါသည္။ Ultra Slim စက္သည္အဆီျပင္ကိုေျခဖ်က္ေပးၿပီး ဆဲလူလိုက္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ Ultra Slimစက္သည္အဆီျပင္ကိုေျခဖ်က္ေပးၿပီးဆဲလူလိုက္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အဆီခ်ကုသမႈခံယူရံုႏွင့္သိသာထင္ရွားေသာအက်ဳိးရလဒ္ရရွိေစသည္။ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိအဆီေၾကာမ်ားကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစ၊ေသြးေၾကာထဲရွိအဆီမ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလဲထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၾကပါသည္။

 • ကုသမႈၾကာခ်ိန္- မိနစ္(၂၀)ထက္မပိုပါ။
 • သတ္မွတ္ခ်က္- တပတ္လွ်င္၁-၂ႀကိမ္
 • သတိျပဳရန္ - အဆီေလွ်ာ့က်ေစသည့္ Product မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ညေနစာကိုပံုမွန္ထိန္းသိမ္းစားေသာက္ျခင္း

Nano Slim (ထိုးေဆးျဖင့္အဆီခ်ျခင္း)

အဆီေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့မႈဆိုင္ရာကုထံုးအသစ္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိေသြးေလလည္ပတ္မႈကို မွ်တေစၿပီး အဆီပိုႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကိုအလိုအေလွ်ာက္ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္၊ခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးေလလည္ပတ္မႈကို ေကာင္းမြန္ေစေသာေၾကာင့္ ဆဲလ္အတြင္းရွိအဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးကာဆဲလ္မ်ား၏လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားကိုပံုမွန္အတိုင္းျပန္လည္ ယူေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ေသြးလည္ပတ္မႈကိုျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဆဲလ္မ်ားျပန္လည္ဖြံၿဖိဳးလာေစၿပီး ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္အလုပ္လုပ္လာေသာေၾကာင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိအဆီျပင္မ်ားကိုအားေကာင္းစြာေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းကို အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစ ၿပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမရွိအႏၲရာယ္ကင္းကာအက်ဳိးရလဒ္ကိုထင္ရွားစြာသိသာႏိုင္သည္။

 • အဆီခ်ကုသမႈၾကာျမင့္ခ်ိန္းမိနစ္(၂၀)ထက္မပို
 • အဆီခ်ကုသမႈအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္းတပတ္လွ်င္၁-၂ႀကိမ္
 • အဆီခ်ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ထိန္းသိမ္းပံုးအဆီေလွ်ာ့က်ေစသည့္ Product မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ညေနစာကိုပံုမွန္ထိန္းသိမ္းစားေသာက္ျခင္း