(+95 9) 954 264 163

Forever Bright

၀က္ၿခံ၊တင္းတိပ္၊မွဲ႔ေျခာက္၊အမည္းေရာက္အစက္အေပ်ာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ညိဳေမွာင္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း

 • ဆဲလ္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈပံုမမွန္ျခင္းႏွင့္ေရာင္ျခယ္မ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚလာျခင္း
 • ေနေရာင္၊မီးဆလိုက္အလင္းေရာင္(သို႔)နီယြန္အလင္းေရာင္မ်ားမွ UVA,UVB ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း
 • မ်ဳိးရိုးလိုက္ျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္သေႏၶတားေဆးအသံုးျပဳျခင္း
 • ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း(……………ႏွင့္စေတးရိြဳက္)
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႔ျခင္း(မ်က္ႏွာျပင္ကိုညိဳေမွာင္ေစျခင္း)

Program Melasma (တင္းတိပ္ကုသမႈအစီအစဥ္)

Laser Reju

မည္းနက္ေနေသာေရာင္ျခယ္မ်ားကိုပ်ံ႕ကြဲသြားေစသည့္အရည္အေသြးမွီေလဆာစက္ျဖစ္ၿပီးအေရျပားေပၚရွိ အစုလိုက္အကြက္လိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေရာင္ျခယ္မ်ားကိုပ်ံ႕ကြဲေစၿပီးေရာင္ျခယ္ေစ႔မ်ားေလွ်ာ့ပါးေစသည္။ ပံုမွန္ကုသမႈခံယူပါကေရာင္ျခယ္မ်ားတျဖည္းျဖည္းေဖ်ာ့က်လာကာ အသားအေရာင္နွင့္တေျပးညီျဖစ္လာေစပါသည္။

 • ၾကာခ်ိန္ - မိနစ္(၆၀)ထက္မပိုပါ
 • သတ္မွတ္ခ်က္ - တလတႀကိမ္
 • ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ထိန္းသိမ္းပံု- Laser Rejuျပဳလုပ္ၿပီး(၃)ရက္အတြင္းေနေရာင္ျခည္နွင့္မထိေအာင္ေနရမည္ Whitening မ်ားအသံုးျပဳျခင္းမျပဳရ။
 • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္သေႏၶတားေဆးအသံုးျပဳျခင္း
 • ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း(……………ႏွင့္စေတးရိြဳက္)
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း(မ်က္ႏွာျပင္ကိုညိဳေမွာင္ေစသည့္အခ်က္)

Program Dark Face (ညိဳေမွာင္ေသာမ်က္ႏွာျပင္ကိုျဖဴ၀င္းေစျခင္း)

Ultradeep Platinum

Frist Class(ပထမတန္းစား)အဆင့္ရွိေသာစက္ျဖစ္ၿပီးအျခားေသာစက္မ်ားထက္အသားအေရ၏ဆဲလ္မ်ားအတြင္းပိုင္းအထိဗီတာမင္ဓါတ္အဆ(၃၀)ထိေရာက္ရွိေစသည္၊အထူးညင္သာေသာ Bio Platinum Electroporation နည္းပညာႏွင့္အလြန္ေသးငယ္သည့္ေမာ္လီက်ဳးအရြယ္အစားရွိသန္႔စင္ေသာေရႊမႈန္မ်ား အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ျပီးအေရျပားအတြင္းပိုင္းထိေရာက္ေစသည္။ေဆးထိုးအပ္အသံုးျပဳရန္မလို၊ နာက်င္မႈမရွိပါ။

အက်ဳိးအာနိသင္မ်ား

 • အသားအေရကိုေကာ္လာဂ်င္ႏွင့္အီလက္စတင္မ်ားျဖည့္တင္းေပးျခင္း
 • သြးေလလည္ပတ္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း
 • အသားအေရကိုႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစၿပီးေျခာက္ေသြ႔မႈမရွိေစျခင္း
 • အသားအေရတင္းရင္းက်စ္လွစ္၊ႏုပ်ဳိေစျခင္း
 • အသားအေရ ၾကည္၀င္းေစၿပီးတင္းတိပ္၊မွဲ႔ေျခာက္ႏွင့္ညိဳေမွာင္ျခင္းမွကင္းေ၀းေစျခင္း
 • အစက္အေပ်ာက္မ်ားေလွ်ာ့ပါးလာေစျခင္း
 • အသားအေရနုပ်ဳိမႈကိုၾကာေစၿပီးအသက္အရြယ္ထက္ပိုမိုအိုစာမႈမရွိေစျခင္း
 • အသားအေရသာမကအတြင္းပိုင္းရွိဆဲလ္မ်ားပါက်န္းမာသန္စြမ္းေစျခင္း
 • ကာခ်ိန္ - မိနစ္(၆၀)ထက္မပိုပါ
 • သတ္မွတ္ခ်က္ - တလတႀကိမ္
 • ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ထိန္းသိမ္းပံု - ေနေရာင္ျခည္ကိုကာကြယ္ေသာခရင္(မ္)ႏွင့္ Whitening ခရင္(မ္) မ်ားကိုပံုမွန္အသံုးျပဳေပးရမည္။

Program Infected Acne (၀က္ၿခံကုသမႈအစီအစဥ္)

သိပ္သည္းဆမ်ားသည့္အလင္းလႈိင္းျဖင့္ကုသမႈျဖစ္ၿပီးဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကိုသတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ၀က္ၿခံ၊ ေခၽြးေပါက္က်ယ္ျခင္း၊မ်က္နွာအဆီျပန္ျခင္း၊၀က္ၿခံမ်ားမွက်န္ရစ္ေသာအစက္အေပ်ာက္မ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။မ်က္ႏွာျပင္အသားအေရကိုတင္းရင္းခ်ပ္ယပ္ေစပါသည္။

အက်ဳိးအာနိသင္မ်ား

 • တင္းတိပ္၊မွဲ႔ေျခာက္ႏွင့္အမည္းေရာင္အစက္အေပ်ာက္မ်ားကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း
 • ေယာင္ရမ္းေနေသာ၀က္ၿခံမ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း
 • ေကာ္လာဂ်င္ျဖစ္ထြန္းမႈကိုပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး၊အစက္အေပ်ာက္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွလွ်င္ျမန္စြာသက္သာေစျခင္း
 • မ်က္ႏွာျပင္အသားအေရာင္ကိုအစဥ္ညီညာေစျခင္း၊ေခၽြးေပါက္မ်ားကိုက်ဥ္းေစျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္အသားအေရကိုေခ်ာမြတ္ေစရန္ကူညီပ့ံပိုးေပးျခင္း၊အစက္အေပ်ာက္မ်ားကိုသက္သာေစၿပီး အသားအေရကိုတင္းရင္းေစျခင္း
 • မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွလွ်ပ္စစ္မီးေရာင္မ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားမွကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အေမႊးအမွ်င္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးျခင္း
 • ၾကာခ်ိန္ - မိနစ္(၇၀)ထက္မပိုပါ
 • သတ္မွတ္ခ်က္ - တလတႀကိမ္
 • ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ထိန္းသိမ္းပံု IPL ျပဳလုပ္ၿပီး (၃)ရက္အတြင္း ေနေရာင္ျခည္နွင့္မထိေအာင္ေနရမည္။ Whitening မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္မထိေအာင္ ေနထိုင္ရမည္။

Program Frekle (မွဲ႔ေျခာက္ကုသမႈအစီအစဥ္)

YAG

မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ေရာင္ျခယ္မ်ားစုေ၀းၿပီး အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ျဖစိေနျခင္းမွလွ်င္ျမန္စြာျပန္႔ကြဲ ပ်ကိဆီးေစၿပီး၊ တျဖည္းျဖည္းအေရာင္အေရာင္ကို ေဖ်ာ့က်ေစကာေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစပါသည္၊ကုသမႈကိုစဥ္ဆကိ္မျပတ္ခံယူရမည္။

 • ကုသရန္မွာ တလတႀကိမ္ျဖစ္သည္။